Teenage Students Raising Hands

திறமையான விவரங்கள்:

கூடுதல் மதிப்பு

எங்கள் மாணவர்கள் செழித்து அவர்களின் இலக்குகளை அடைவதைப் பார்ப்பதை விட வேறு எதுவும் எங்களுக்கு பெருமை சேர்க்கவில்லை. எங்கள் ஆஃப்-கேம்பஸ் செயல்பாடுகள் மிகவும் கவர்ச்சிகரமான செயல்களில் ஒன்றாகும், இது அனைத்து வகையான மாணவர்களையும் ஈர்க்கிறது. மேலும் அறிய இன்று எங்களை தொடர்பு கொள்ளவும்.